صاحب امتياز نماد :موسسه ثامن الائمه سپاهان
آدرس : اصفهان خيابان چهارباغ خواجو - جنب کتابخانه ابن مسکويه
تلفن :03132204848
پست الکترونيکي :info at samentour.com
خدمات :

ارائه خدمات مسافرتي ، نمايندگي فروش بليت شرکت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي ، 
مجري تورهاي زيارتي و سياحني ، مجري تورهاي ايرانگردي و جهانگردي

مجوز ها :

داراي مجوز  بند الف از سازمان هواپيمايي کشوري

داراي مجوز بند ب از سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري

داراي مجوز بند پ از سازمان حج و زيارت

داراي مجوز فروش بليت قطارهاي مسافربري از رجا